แหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น
ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชนิด
(ประเภท)
โทรศัพท์ อีเมล์ เวบไซต์ ประวัติ ประโยชน์
ที่คาดจะได้รับ
1 บ้านปั้นหม้อทดน้ำ ภายนอกสถานศึกษา
(แหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น)
043-556552 laithai@gmail.com http://laithai.com
2 บ้านหวายลายไทย ภายนอกสถานศึกษา
(แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ)
044-855265 laithai@gmail.com http://laithai.com